Hlídat spotřebu paliva není problém

Vůbec není problém mít podrobná provozní data při práci stroje. Budete ihned vědět o podezřelých únicích paliva díky kapacitní sondě CAP04.
Sledování spotřeby paliva RMC systém je sofistikovaným dálkovým monitoringem vozidel a strojů. Systém je založený na sběru a vyhodnocení provozních parametrů z datové sběrnice CAN, pro stavební stroje, z FMS brány pro nákladní vozidla, z OBD brány pro osobní vozidla, z GPS modulu nebo z kapacitní palivové sondy CAP04, která je umístěná v nádrži stroje a z dalších doprovodných snímačů skrytě umístěnou jednotkou Gcom.

hadice na tankování paliva

RMC systém vám bude přesně měřit hladinu paliva v nádrži stroje kapacitní sondou CAP04. Vedle hladiny pohonných hmot měří i náklon a akceleraci celého stoje. Sonda je opatřena dvěma teplotními snímači pro přepočet objemu nafty na referenční teplotu 15°C.
Gcomje opatřen GSM modulem. Ten posílá zaznamenané provozní parametry na server. Tady jsou data vyhodnocena a zobrazena do webové aplikace RMC konečnému uživateli.
 
Pro satelitní sledování vozidel a strojů nemusíte instalovat žádný nový software. Data a vyhodnocení jejich provozu máte kdykoliv k dispozici díky přístupovému jménu a heslu přes webovou aplikaci RMC na jakémkoliv zařízení, které má internetový prohlížeč.
Díky RMC systému získáte komplexní informace o pohybu pohonných hmot. Tím docílíte změny v zaběhnutém stereotypu ve firmě. Vývoj vede směrem k transparentnímu a hospodárnému nakládání s pohonnými hmotami.

tankování paliva do auta
 
Mít vozový park osobních nebo nákladních vozidel a dalších technologií vyžaduje dodržování bezpečnostních pravidel a zodpovědnost. Je nutné kontrolovat i řidiče a obsluhy strojů.
Nejde ale jen o sledování pohybu vozidel a strojů. Systém RMC sleduje a měří spotřebu paliva, má pod kontrolou i měrnou spotřebu paliva. Provádí vyhodnocení jízdního stylu a vytváří výkazy produktivity práce. Automaticky poskytuje knihu jízd, GPS lokace, hlídá krádeže pohonných hmot nebo stroje.
Je možné ho doplnit zařízením Fuelbox pro tankování pohonných hmot.

Analýza SEO je jedním z nejdůležitějších kroků zviditelnění webu na předních pozicích vyhledávačů

Prvním krokem může být nástroj Google Webmaster Tools, který poodhalí nejzávažnější problémy a chyby, jichž jste se při konstrukci webu dopustili. Účinný nástroj je také Screaming Frog. Pro monitoring klíčových slov v souvislosti s vaší konkurencí by mohl posloužit třeba Keyword Spy.
seo vyhledávací stroj.jpg

Přístup k webu

Zkontrolujte přístupnost svých stránek. Tou se rozumí mnoho událostí, např. zda využíváte formát PDF a pokud ano, jestli je převeden i do formátu HTML. Proveďte analýzu na obsah malware a také, zda nemáte někde uveden odkaz na neexistující stránku (klasická chyba 404). Renomovaní poskytovatelé webových prostorů umožňují vytvořit specifickou stránku 404 s odkazy a přesměrováním, aby to vaše klienty neodradilo a webstránky kvůli tomu neopouštěli. Měli byste také zjistit rychlost náběhu hlavní stránky ve srovnání s konkurencí – toto je jedna z klíčových věcí, na které se často zapomíná.

Analýza struktury

Vaše firemní prezentace by měla být intuitivní a uživatelsky přívětivá. Zkontrolovat ji můžete např. nástrojem Index Explorer Tools. Analýzu SEO zaměřte na počet a účelnost subkategorií, nemělo by jich být zbytečně mnoho, ale ani moc málo. Klíčová slova by neměla být příliš vzdálena od hlavní stránky (v podkategoriích). U víceúrovňových webů by měla být také zastoupena tzv. drobečková navigace, která usnadní orientaci na stránkách a návrat o kroky zpět.

Funkčnost a stabilita odkazů (links)

Všechny části webu by měly být vzájemně slinkovány, zvláště pak s jeho hlavní obsahovou částí. Zvažte, kolik odkazů je nasměrováno na úvodní stránku, a na které stránky a podstránky vedou tzv. zpětné odkazy. Web by měl obsahovat také sitemap. Vaše firemní logo musí odkazovat na hlavní stránku. Analýza by se měla zaměřit i na existenci mrtvých odkazů.
rozpažené ruce.jpg

SEO optimalizace – On-page

Neměla by se samostatně spouštět žádná videosekvence, ani hudební soubor, odstraňte všechny blikající rušivé elementy (butony), zkontrolujte počet klíčových slov, zda jimi nejste přehlceni, a stejně tak délku meta description. Titulky (title) by měly být pro vyhledávače optimalizované a měly by vyzývat uživatele k akčním krokům.