Opracování povrchů pískováním

Pískováním, nebo také otryskáváním se upravují nejrůznější povrchy, převážně tvrdých materiálů. V principu jde o to, že hrubé částice dopadají pod tlakem na daný povrch a opracovávají ho. Jako abrazivní prostředek se užívají různé materiály dostatečné tvrdosti. Jsou to například různé drcené částice z litiny, oceli, strusky, keramiky. Levným abrazivem je křemičitý písek, je proto hojně využívaný a metoda opracování po něm přijala název (pískování).

pískovačka

Pískování má mnoho využití:

• ve strojírenství k čištění povrchů před finální úpravou lakováním

• ve stavebnictví k úpravě zdiva, betonu, kamenů, k odstraňování rzi

• při úklidu městských ploch – čištění sloupů, fasád, graffiti atd.

• ve výtvarnictví, sklářství a výrobě dekoračních předmětů

• v automobilovém průmyslu

auto v lakovně

S pískováním se můžete setkat na lahvích s dražším vínem, na skleničkách, zrcadlech, těžítkách, na reklamních předmětech. Pískovat lze i produkty ze dřeva a z keramiky.

K pískování se používají většinou kabinové pískovačky. Praktičtějším zařízením je mobilní pískovačka https://piskovacky.cz/259-mobilni-piskovacky-vse.

Ta se neomezuje na jeden prostor, dá se přenášet a používá se i v těžce dostupných místech. Má i svůj pohon, například dieselový kompresor.

K její nevýhodě patří to, že nepracuje ve vymezeném prostoru jako kabinová pískovačka. Do vzduchu se tedy pří pískování dostávají částice abrazivního materiálu a také materiál, který je z povrchu odstraněný.

V minulosti měli dělníci, kteří prováděli tuto metodu opracování povrchu, veliké zdravotní problémy vznikající vdechováním převážně křemičitých částic z použitého abrazivního materiálu. Docházelo k těžkému poškození dýchacích cest a často to končilo i smrtí. Proto je bezpodmínečně nutné se při práci chránit patřičnými ochrannými prostředky, hlavně maskami s filtry a také důkladnou ochranou očí.

Kabinové pískovačky pracují ve vymezeném uzavřeném prostoru, takže se škodlivý prach vznikající při práci nešíří do okolí, pracovník se na otryskávaný předmět dívá přes sklo, zařízení obsluhuje zvenčí pomocí navlečených rukavic. Abrazivní materiál se používá opakovaně.

4/5 - (1 vote)